Tuesday Ladies Stroke 16 July 2019

 In Ladies Tuesday Results
A Grade
1 Cregan, Sue Bathurst GC 95 75
2 Johnston, Lousea Bathurst GC 84 75
3 McCarthy, Deidre Bathurst GC 91 76
4 Burke, Christine Bathurst GC 94 77
5 Sams, Lorette Bathurst GC 99 77
6 Ferris, Katrina Bathurst GC 89 78
7 Anderson, Kae Bathurst GC 99 78
8 Smith, Wendy Bathurst GC 99 78
9 Stuart, Valerie Bathurst GC 101 79
10 Mitchell, Jane Bathurst GC 98 79
11 Roughley, Janette Bathurst GC 96 80
12 Williams, Jane Bathurst GC 94 81
13 Thompson, Sarah Bathurst GC 100 82
14 Williams, Daphne Bathurst GC 103 82
15 Jamieson, Kim Bathurst GC 104 87
B Grade
1 Hamer, Wendy Bathurst GC 93 67
2 Stapley, Denise Bathurst GC 99 75
3 McDowell, Jann Bathurst GC 106 76
4 Pender, Toni Bathurst GC 101 78
5 Cameron, Lynette Bathurst GC 106 78
6 Johnston, Norma Bathurst GC 102 78
7 Hodgson, Bev Bathurst GC 111 79
8 Thompson, Philippa Bathurst GC 106 80
9 Reece, Narelle Bathurst GC 106 82
10 Stapleton, Eileen Bathurst GC 106 83
11 Davis, Colleen Bathurst GC 114 85
12 Thompson, Jan Bathurst GC 109 86
13 Wright, Karen Bathurst GC 119 88
14 Sandra, Bernadette Bathurst GC 117 88
15 Lamb, Janice Bathurst GC 114 90
C Grade
1 Woodward, Margaret Bathurst GC 112 74
2 Brownlow, Judy Bathurst GC 111 76
3 Hendry, Susan Bathurst GC 109 76
4 Kullen, Margaret Bathurst GC 116 77
5 Piddington, Barbara Bathurst GC 119 78
6 Toohill, Helen Oberon GC 117 78
7 Thistleton, Mary Bathurst GC 123 79
8 Moules, Carolyn Bathurst GC 120 81
9 Johnson, Deborah Bathurst GC 117 82
10 Clark, Beverly Bathurst GC 118 84
11 Poole, Diane Bathurst GC 125 85
12 Parker, Wendy Bathurst GC 127 90