Tuesday 7th April

 In Ladies Tuesday Results
Rank Score
Comp Name Club Comp Status
1 McDiarmid, Carole Bathurst GC 39 Pts Ok
2 Smith, Wendy Bathurst GC 35 Pts Ok
3 Anderson, Sandra Bathurst GC 35 Pts Ok
4 Sandridge, Kay Bathurst GC 32 Pts Ok
5 Clark, Beverly Bathurst GC 32 Pts Ok
6 Williams, Jane Bathurst GC 31 Pts Ok
7 Roughley, Janette Bathurst GC 31 Pts Ok
8 Thompson, Sarah Bathurst GC 31 Pts Ok
9 Sams, Lorette Bathurst GC 31 Pts Ok
10 Thompson, Philippa Bathurst GC 30 Pts Ok
11 Hagerty, Monique Bathurst GC 30 Pts Ok
12 Cregan, Sue Bathurst GC 30 Pts Ok
13 Dickie, Janice Bathurst GC 29 Pts Ok
14 Murray, Jennifer Bathurst GC 28 Pts Ok
15 Perfect, Cindy Bathurst GC 28 Pts Ok
16 Thompson, Felicity Bathurst GC 27 Pts Ok
17 Cragg, Laura Bathurst GC 27 Pts Ok
18 Morgan, Lyn Bathurst GC 27 Pts Ok
19 Stuart, Valerie Bathurst GC 26 Pts Ok
20 Carver, Helen Bathurst GC 26 Pts Ok
21 Volk, Gabrielle Bathurst GC 26 Pts Ok
22 Davis, Colleen Bathurst GC 26 Pts Ok
23 Burke, Christine Bathurst GC 25 Pts Ok
24 Hendry, Susan Bathurst GC 25 Pts Ok
25 Kingham, Michelle Bathurst GC 24 Pts Ok
26 Green, Sally Bathurst GC 9 Pts Ok